Misją Fundacji jest promowanie kształtowania partycypacyjnego modelu gospodarki wolnorynkowej, opartego na idei szerokiego udziału obywateli we własności produktywnego kapitału.